IT Consultancy

Een goed werkende IT-omgeving start met een gedegen inventarisatie!

Als ondernemer heb je vaak specifieke wensen, je wil bijvoorbeeld:

  • Een heel of gedeeltelijk bedrijfsproces automatiseren.
  • Extra service bieden op je website.
  • Een applicatie aanbieden die je werknemers ondersteunt in het werkveld.

Samen gaan we op zoek naar de meest optimale situatie. Allereerst worden de huidige bedrijfsprocessen in kaart gebracht en wordt gekeken op welke plaatsen de quick wins te behalen zijn. Ook wordt er bepaald wat de meest cruciale bedrijfsprocessen zijn en hoe deze het best kunnen worden ingericht om volledige, betrouwbare en sturende informatie te kunnen creëren.

Op basis van de eisen en wensen die u heeft werkt TF-It services verschillende scenario’s uit om uw bedrijfsproces te optimaliseren, in één keer of stapsgewijs. U bepaalt uiteindelijk welk pad het beste bewandeld kan worden.

TF-It services IT Consultancy

Tot de mogelijkheden behoren ook security scans, quick scans, second opinions en mystery guesting.

Onafhankelijke partner in IT

TF-It services werkt samen met haar klanten aan de beste oplossing voor hun IT-vraagstuk. TF-It services is niet gebonden aan welke producten of leveranciers dan ook. Bij TF-It services vindt u een onafhankelijke partner en vraagbaak die eerlijk en toekomstgericht met u meedenkt.

TF-It services levert oplossingen voor uw automatiserings- vraagstukken en als een oplossing het vereist, dan implementeert TF-It services ook graag de benodigde software!