IT Development / Implementatie

Bouw afgestemd op uw eisen en wensen!

Na het opstellen van de functionele IT eisen, vertaalt TF-It services de eisen naar een technisch ontwerp. Dit ontwerp wordt vervolgens getoetst aan de gestelde eisen om te bewijzen dat alles op de juiste manier werkt.

In het technisch ontwerp wordt gekozen voor een standaard en/of maatwerk software. Wat is het verschil? Bij standaard software heb je soms te maken met overbodige functies of ontbrekende functies. Software op maat sluit precies aan op de werkwijze van jouw organisatie.

Development TF IT services - codering

Bouwen & implementeren van IT oplossingen

TF-It services IT Design

Het invoeren van een nieuw software pakket heeft grote impact op uw organisatie, processen, medewerkers en financiële middelen. De hoge investeringen in tijd en geld vragen om een zorgvuldige en projectmatige aanpak. U wilt gewoon dat het goed gebeurt.

TF-It services helpt u in alle fasen van de implementatie; bij het opstellen van de business case, de pakketselectie en implementatie. Met het invoeren van een nieuw pakket wordt een beroep gedaan op het verandervermogen van de organisatie. De aanpak kenmerkt zich door strak plannen en sturen op resultaat, maar ook door voldoende aandacht aan actieve inbreng, feedback en begeleiding van management en medewerkers.

De implementatie is pas succesvol wanneer het nieuwe software pakket geïntegreerd is in een nieuwe manier van werken!