IT Design / Ontwerp

Een goed plan is het halve werk!

TF-It services is ervaren in het opstellen van de functionele IT infrastructuur eisen. TF-It services vertaalt deze eisen naar een op-maat-geschreven technisch ontwerp. Dit ontwerp wordt vervolgens getoetst aan de gestelde eisen om te bewijzen dat alles op de juiste manier werkt.

Functioneel ontwerp

Een functioneel ontwerp is een specificatie van de functies van de software waarmee de eindgebruikers hebben ingestemd. In dit traject richt TF-It services zich op de bouw van een nieuwe of herziende applicatie.

Design TF IT services - plan

Doelstellingen van een functioneel ontwerp

 • Het functionele ontwerp vormt de basis van het technisch ontwerp dat in de volgende fase wordt gemaakt.
 • Het functionele ontwerp toont “Hoe” het nieuwe systeem zal werken.
 • Het functionele ontwerp geeft duidelijke bewoordingen van de functionele specificaties.
 • De ontwerpen en schema’s zijn helder van opzet.
 • Het functionele ontwerpproces is iteratief. Dit kan resulteren in een herziening van de requirements.
 • Het zijn de opdrachtgever en de gebruikers die het functioneel ontwerp zullen goedkeuren en bevestigen dat het voldoet aan alle eerder genoemde requirements.

Technisch ontwerp

Een technische ontwerp is het uitgewerkte functionele ontwerp voor de IT specialist om de applicatie te bouwen.  Bij het technisch ontwerp wordt bepaald hoe we de software gaan maken. Welke technieken kiezen we? Waar wordt data opgeslagen? Hoe worden Ingevoerde gegevens verwerkt? etc.

Het technisch ontwerp omvat onder andere:

 • Het vastleggen van uitgangspunten en plan van aanpak
 • De techniekkeuze (webbased / lokaal, keuze programmeertaal)
 • Keuze ontwikkelmethode
 • Fasering / volgorde van ontwikkelen / planning
 • Opslagstructuur
 • De specificatie van procedures
 • De specificatie deeltesten en de eindtest
 • In kaart brengen technische restricties
 • Opstellen technisch ontwerprapport

Voor kleine projecten is een samengesteld functioneel/technisch ontwerp pragmatisch.